Over Noord-Nederland verdient Circulair

Noord-Nederland verdient Circulair is een programma waarin ondernemers in de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden gestimuleerd om (meer) circulair te ondernemen. Dit doen we door bestaande barrières weg te nemen, en nieuwe verbindingen tussen partijen te leggen. Zo vormen we clusters. In Noord-Nederland zijn we koploper en willen we dat ook blijven.
Onze agenda
Onze partners organiseren veel events waarbij kennisdelen, tooling, netwerken of workshops centraal staan. Zo doe je relevante kennis en informatie op, ontmoet je nieuwe netwerkcontacten en weet je waar en wie je verder kan helpen bij concrete vraagstukken. De events helpen je als ondernemer om stappen te zetten in je weg naar circulair. Events vinden plaats op verschillende locaties – fysiek of hybride – binnen de drie noordelijke provincies.

Achtergrond

Bij de circulaire economie (CE) worden zeven pijlers onderscheiden

NNLvC bevordert de samenwerking​. Idealiter is dit waar in de toekomst alle producten en diensten in de circulaire economie aan voldoen. Uiteraard moeten hiervoor nog de noodzakelijke stappen worden gezet binnen de gehele waardeketen. NNLvC bevordert deze samenwerking door obstakels weg te nemen en een sterke lobby te vormen.

Hergebruik van materialen
Voor een duurzame en circulaire economie is het belangrijk dat materialen zoveel en zo lang mogelijk op hoge kwaliteit hergebruikt kunnen worden.
Duurzame energie

De energievoorziening is gebaseerd op duurzaam opgewekte bronnen als zon, wind en water. Er wordt minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Duurzame waterwinning

In de circulaire economie moet de waarde van water behouden blijven en het verbruik van zoet water worden geminimaliseerd.

Het versterken van biodiversiteit

Het behouden en versterken van de diversiteit en verscheidenheid aan levensvormen binnen één ecosysteem door menselijke activiteiten.

Het versterken van culturele diversiteit

Een bloeiende samenleving op aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten, met respect voor elke regio en cultuur.

Ondersteuning van gezondheid en welzijn

Economische activiteiten mogen nooit een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en welzijn.

Realiseren van toegevoegde waarde

De circulaire economie is een middel voor het realiseren van sociale waarde en milieuwaarde. Deze waarde is niet uit te drukken in geld.

De 7 pijlers

Materialen
Voor een duurzame en circulaire economie is het belangrijk dat materialen zoveel en zo lang mogelijk op hoge kwaliteit hergebruikt kunnen worden.
Energie
De energievoorziening is gebaseerd op duurzaam opgewekte bronnen als zon, wind en water. Er wordt minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.
Duurzame waterwinning
In de circulaire economie moet de waarde van water behouden blijven en het verbruik van zoet water worden geminimaliseerd.
Het versterken van biodiversiteit
Het behouden en versterken van de diversiteit en verscheidenheid aan levensvormen binnen één ecosysteem door menselijke activiteiten.
Het versterken van culturele diversiteit
Een bloeiende samenleving op aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten, met respect voor elke regio en cultuur.
Ondersteuning van gezondheid en welzijn
Economische activiteiten mogen nooit een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid en welzijn.
Realiseren van toegevoegde waarde
De circulaire economie is een middel voor het realiseren van sociale waarde en milieuwaarde. Deze waarde is niet uit te drukken in geld.